Zasady udostępniania rezerw strategicznych

19.03.2020, 12:44

Rezerwy strategiczne są udostępniane nieodpłatnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej w drodze decyzji ministra właściwego do spraw energii, z urzędu bądź na wniosek uprawionego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846, z późn. zm.).

Zasady udostępniania rezerw strategicznych zostały uregulowane w rozdziale 4 (rozmiar: 293,21 kB) ww. ustawy.

Poniżej udostępniamy link do zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw energii Procedury udostępnienia rezerw strategicznych (rozmiar: 452,83 kB) stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 84/2016 Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia 07 lipca 2016 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Agnieszka Gutowska (26.02.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (26.02.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych