Wykonanie modernizacji budynku magazynowego T-1 w Resku – znak sprawy: BPzp.261.68.2018

2018-09-21 12:41:07

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_611450_n_2018.pdf (rozmiar: 79.49 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_68_2018.doc (rozmiar: 458.5 kB)

projekt_budowlany_i_przedmiar_robot.zip (rozmiar: 3.26 MB)

Dokument Adobe Acrobat s_t__t1.pdf (rozmiar: 774.37 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 18.09.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_68_2018.doc (rozmiar: 664.5 kB)

Informacja o wyborze oferty - 21.09.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 638 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (31.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (21.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych