Wykonanie remontu posadzki oraz wymiany bram w budynku magazynowym Leśmierzu – znak sprawy: BPzp.261.62.2018

2018-09-27 15:33:23

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 261.2018_ogloszenie.pdf (rozmiar: 539.98 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

uwaga siwz_bpzp.261.62.2018_lesmierz_remont_posadzki_wymiana_bram.docx (rozmiar: 145.89 kB)

przedmiar__zlaacznik_nr_2.zip (rozmiar: 383.88 kB)

Dokument Adobe Acrobat st__zalacznik_nr_1.pdf (rozmiar: 1.75 MB)

Zmiana treści SIWZ - 31.08.2018 r.:

zmiana_siwz_.doc (rozmiar: 34.5 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie.pdf (rozmiar: 339.19 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 10.09.2018 r.:

inromacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 70 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja_wybor_strona.doc (rozmiar: 55.5 kB)

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (24.08.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (27.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych