Wykonanie remontu drogi dojazdowej do Składnicy w Niemcach – znak sprawy: BPzp.261.63.2018

2018-09-10 14:32:05

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_608208.pdf (rozmiar: 349.12 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_63_2018.doc (rozmiar: 458.5 kB)

dokumentacja_projektowa.zip (rozmiar: 5.53 MB)

Informacja o unieważnieniu postępowania - 10.09.2018 r.:

informacja_o_uniewaznieniu_postepowania_63_2018.doc (rozmiar: 663 kB)

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (24.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (10.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych