Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Lublińcu – znak sprawy: BPzp.261.57.2018

2018-09-17 13:12:24

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_607085.pdf (rozmiar: 352.69 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_57_2018.doc (rozmiar: 474 kB)

Dokument Adobe Acrobat przedmiar.pdf (rozmiar: 216.01 kB)

dokumentacja_projektowa.zip (rozmiar: 10.08 MB)

Informacja z otwarcia ofert - 07.09.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_57_2018.doc (rozmiar: 640.5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 17.09.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty_57_2018.doc (rozmiar: 643.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (22.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (17.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych