Dostawa sprzętu komputerowego – znak sprawy: BPzp.261.10.2018

30.03.2018, 11:55

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Punktacja w teście Average CPU Mark z dnia wszczęcia postępowania - załącznik do OPZ

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego - załącznik nr 2 do umowy

Wytyczne bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i jednostek zewnętrznych - załącznik nr 3 do umowy

Wzór oświadczenia - załącznik nr 1 do Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i jednostek zewnętrznych - załącznik nr 3 do umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści siwz oraz przedłużenie terminu składania ofert

Zmieniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do siwz

Informacja z otwarcia ofert - 09.03.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 30.03.2018 r.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (22.02.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (30.03.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych