Usługa magazynowania zapasów agencyjnych oleju napędowego w ilości do 120 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.12.2018

24.04.2018, 12:04

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs034_074010_pl.pdf (rozmiar: 213,62 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_12_2018.doc (rozmiar: 418,5 kB)

jedz.zip (rozmiar: 84,11 kB)

ipu.zip (rozmiar: 113,3 kB)

Zmiana treści SIWZ - 20.02.2018 r.:

zmiana_siwz_20.02.2018.doc (rozmiar: 644 kB)

Pytania i odpowiedzi - 20.03.2018 r.:

pytania_i_odpowiedzi_20.03.2018.doc (rozmiar: 719 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 29.03.2018 r.:

inromacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 668.5 kB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (zadania nr 2, 4 i 6) - 24.04.2018 r.:

uniewaznienie_bpzp.261.12.2018.doc (rozmiar: 662.5 kB)

Informacja o unieważnieniu postępowania (zadania nr 1, 3 i 5) - 24.04.2018 r.:

uniewaznienie_bpzp.261.12.2018.2.doc (rozmiar: 662.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (19.02.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (24.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych