Zakup towarów i usług do rezerw

19.11.2014, 12:08

Postępowania dotyczące gospodarowania medycznymi rezerwami strategicznymi obejmują:

  • zakupy wyrobów medycznych, produktów leczniczych, substancji czynnych oraz produktów biobójczych, a także materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie medyczne na cele rezerw strategicznych,
  • zakupy usług w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych wyrobów medycznych, produktów leczniczych, substancji czynnych oraz produktów biobójczych, a także materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie medyczne.

 Zakupy do medycznych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228).
Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (19.11.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (19.11.2014)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych