Punkt informacyjny

04.04.2018, 12:20

Numery telefonów Agencji Rezerw Materiałowych, pod którymi można uzyskać informacje w zakresie:

 1. zapasów agencyjnych:
  • 22 36 09 292
  • 22 36 09 287
  • 22 36 09 286
  • 22 36 09 285
 2. zapasów obowiązkowych:
  • 22 36 09 272
  • 22 36 09 275
  • 22 36 09 271
  • 22 36 09 278
  • 22 36 09 273
  • 22 36 09 277
 3. wpisu do rejestru producentów i handlowców:
  • 22 36 09 272
  • 22 36 09 271
  • 22 36 09 275
  • 22 36 09 278
  • 22 36 09 273
 4. deklaracji składanej przez producentów i handlowców:
  • 22 36 09 272
  • 22 36 09 271
  • 22 36 09 278
  • 22 36 09 273
  • 22 36 09 275
  • 22 36 09 277
 5. opłaty zapasowej:
  • 22 36 09 289
  • 22 36 09 355
  • 22 36 09 279
  • 22 36 09 290
 6. umów „biletowych”:
  • 22 36 09 272
  • 22 36 09 275
  • 22 36 09 277
 7. informacji składanych przez:
  • zarejestrowanych odbiorców
  • usługowe składy podatkowe
  • przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się magazynowaniem, przeładunkiem, przesyłaniem lub dystrybucją paliw ciekłych
  • przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych lub koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą oraz pozostałe podmioty wpisane do rejestru podmiotów przywożących:
   • 22 36 09 276
   • 22 36 09 274
Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (04.04.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (25.09.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (04.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych