Biuletyn Informacji Publicznej

Wynik naboru nr ARM 42/Z/BIL/06/18

2018-07-02 13:50:27

Wynik naboru na stanowisko Dowódca zmiany WSO w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej

Ogłoszenie nr ARM 42/Z/BIL/06/18

W wyniku naboru zatrudniono na czas określony – w celu zastępstwa pracownika
w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy:

 Lp.

 Imię i nazwisko kandydata 

 Miejsce zamieszkania

1.

Roman CZAJA

Bukowina

Uzasadnienie:

Kandydat spełnił wymagania określone w ogłoszeniu. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał wysoką ocenę.

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (02.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (02.07.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty