Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez ARM

2018-06-25 11:47:38

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Stan na dzień 25 czerwca 2018 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (25.06.2018)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (25.09.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.06.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty