Biuletyn Informacji Publicznej

Remont elewacji zewnętrznej magazynu z wykonaniem doku załadunkowego w Szepietowie – znak sprawy: BPzp.261.37.2018

2018-06-21 08:30:44

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna (plik: z7)

Dokumentacja techniczna (plik: zip)

STWiOR (plik: z7)

STWiOR (plik: zip)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (12.06.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (21.06.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty