Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady udzielania zamówień

2014-11-19 12:10

Postępowanie na zakup towarów do medycznych rezerw strategicznych i usług w zakresie utrzymywania tych rezerw poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które przeprowadza się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Agencji oraz BIP informacji o planowanych zakupach. Zainteresowani Oferenci w oparciu o powyższą informację dokonują Zgłoszenia udziału w postępowaniu

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (19.11.2014)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (19.11.2014)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty