Biuletyn Informacji Publicznej

Zapasy interwencyjne paliw płynnych

2017-07-21 15:26

W dniu 23 czerwca 2017 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.)

Tekst ustawy jest dostępny w zakładce Uregulowania prawne.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Anna Grabińska (21.07.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (21.07.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (21.07.2017)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Ogólny schemat procedur w zakresie kontroli zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych

2017-02-03 11:45

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przeprowadza kontrolę u:
1) producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
2) przedsiębiorców, którym zlecono: tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, magazynowanie zapasów agencyjnych, wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Mirosław Pietrzak (03.02.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.02.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.02.2017)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty