Biuletyn Informacji Publicznej

Zapasy interwencyjne paliw płynnych

2018-07-13 14:25

W dniu 10 lipca 2018 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1323).

Tekst ustawy jest dostępny w zakładce Uregulowania prawne.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Anna Grabińska (21.07.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (13.07.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.07.2018)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Ogólny schemat procedur w zakresie kontroli zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych

2018-08-29 11:21

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przeprowadza kontrolę u:
1) producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
2) przedsiębiorców, którym zlecono:
a) tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
b) magazynowanie zapasów agencyjnych,
c) wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Informacja szczegółowa

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Marcin Saganek (21.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (29.08.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (29.08.2018)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty