Biuletyn Informacji Publicznej

Wybrane oferty i zawarte umowy

2016-02-02 14:43

Postępowanie przetargowe na zakup towarów stanowiących rezerwy strategiczne oraz ich ewentualne przechowywanie odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228, z późn. zm.).

Z uwagi na fakt, iż rezerwy strategiczne stanowią wyodrębniony majątek Skarbu Państwa i zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1229, z późn. zm.) tworzy się je na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa postępowania związane gospodarowaniem rezerwami strategicznymi, w tym zakup, przechowywanie, odtworzenie, itp. odbywa się z zachowaniem niejawności i przebiega zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Stanisław Kaźmierczak
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Ostatnia publikacja: Weneta Lenius (02.02.2016)
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty