Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez ARM

2017-08-25 10:16

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1210) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Stan na dzień 25 sierpnia 2017 roku.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (24.08.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (25.08.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (25.08.2017)

Informacja o możliwości świadczenia przez ARM w roku 2018 usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

2017-06-19 11:48

Zgodnie z art. 11a. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1899, z późn. zm.) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że Agencja nie posiada możliwości świadczenia w roku 2018 usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (19.06.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (19.06.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (19.06.2017)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 2

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty