Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

2017-09-15 13:37

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

  • Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 45, 00-844) jest administratorem danych osobowych kandydatów, którzy zgłosili się do naboru.
  • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635, z późn. zm.) i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem informacji w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Agencji – stanowiących informację publiczną.
  • Po zakończeniu naboru dane przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.).
  • Osobie, która zgłosiła się do naboru, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym w art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666, z późn. zm.) jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze.
  • Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej jest również dobrowolne, ale wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze.
Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (15.09.2017)
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski (15.09.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 145

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty