Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Agencji Rezerw Materiałowych

2017-09-15 13:37

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż:

  • Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska 45, 00-844) jest administratorem danych osobowych kandydatów, którzy zgłosili się do naboru.
  • Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1635, z późn. zm.) i nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem informacji w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Agencji – stanowiących informację publiczną.
  • Po zakończeniu naboru dane przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.).
  • Osobie, która zgłosiła się do naboru, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie określonym w art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666, z późn. zm.) jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze.
  • Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej jest również dobrowolne, ale wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest niezbędne do wzięcia udziału w naborze.
Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (15.09.2017)
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski (15.09.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 8/Z/BO/01/18

2018-01-15 09:07

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Starszy Referent/ Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Biurze Organizacyjnym

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (15.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (15.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (15.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 7/Z/BIL/01/18

2018-01-12 13:56

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Maszynista Urządzeń Przeładunkowych i Układających w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Lisowicach

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (12.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 6/Z/BRM/01/18

2018-01-12 12:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista w Dziale Wyrobów Medycznych

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (12.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 5/Z/BRM/01/18

2018-01-12 12:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Specjalista w Dziale Wyrobów Medycznych (umowa na zastępstwo)

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (12.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 4/Z/BT/01/18

2018-01-12 12:48

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Starszy Specjalista/Główny Specjalista (Administrator sieci) w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (12.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (12.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 3/Z/BIL/01/18

2018-01-05 12:45

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Maszynista Urządzeń Przeładunkowych i Układających w Zespole Magazynowania Towarów w Składnicy ARM w Wąwale

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (05.01.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.01.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Oferta pracy nr ARM 51/Z/BIL/12/17

2017-12-29 11:29

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Wartownik-Konwojent WSO w Składnicy ARM w Leśmierzu - Przedłużony termin składania ofert

Informacja szczegółowa

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dominika Hinzmann (29.12.2017)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (29.12.2017)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (29.12.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 161

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty