Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie solarnej instalacji grzewczej w Strzałkowie – znak sprawy: BPzp.261.22.2018

2018-04-09 15:23:23

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (23.03.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (09.04.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty