Dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP wraz ze świadczeniem usług serwisu utrzymaniowego, prac rozwojowych oraz usług dodatkowych – znak sprawy: BPzp.261.98.2017

2018-01-15 11:22:18

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2017-ojs240-497677-pl.pdf (rozmiar: 145,75 kB) 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_98_2017.doc (rozmiar: 481,5 kB)

opis-przedmiotu-zamowienia.docx (rozmiar: 374,15 kB)

istotne-postanowienia-umowy.zip (rozmiar: 217,27 kB)

Dokument Adobe Acrobat espd-request.pdf (rozmiar: 81,92 kB)

uwaga espd-request.xml (rozmiar: 121,24 kB)

Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ - 15.01.2018 r.

wyjasnienia.siwz.1.98.17.doc (rozmiar: 1004,5 kB)

opz.tekst.jednolity.15.01.2018.docx (rozmiar: 371,96 kB)

 

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (14.12.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (15.01.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych