Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 3 w Ełku – znak sprawy: BPzp.261.79.2017

2017-09-13 11:06:17

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-587310-n-2017.pdf (rozmiar: 346,71 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_79_17.doc (rozmiar: 418 kB)

Dokument Adobe Acrobat projekt_wykonawczy.pdf (rozmiar: 135,77 kB)

rysunki.zip (rozmiar: 1,17 MB)

Dokument Adobe Acrobat przedmiar_robot.pdf (rozmiar: 239,03 kB)

Dokument Adobe Acrobat stwiorb.pdf (rozmiar: 140,69 kB)

 

 

 

Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (13.09.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (13.09.2017)
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty