Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja warsztatu w budynku administracyjno-socjalnym w Składnicy ARM w Strzałkowie – znak sprawy: BPzp.261.77.2017

2017-09-07 11:14:52

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-584532.pdf (rozmiar: 348,44 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_77_17.doc (rozmiar: 417,5 kB)

projekt-budowlany.zip (rozmiar: 4,39 MB)

przedmiary-robot.zip (rozmiar: 661,16 kB)

stwiorb.zip (rozmiar: 9,93 MB) 

 

 

Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (07.09.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (07.09.2017)
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty