Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja budynku magazynowego nr 3 w Komorowie - nr sprawy: BPzp.261.74.2017

2017-09-05 15:29:39

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar - załącznik nr 1 do SIWZ

STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (05.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (05.09.2017)
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty