Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa kotłowni i wykonanie solarnej instalacji grzewczej w Leśmierzu – znak sprawy: BPzp.261.69.2017

2017-09-05 14:16:14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar - załącznik nr 1 do SIWZ

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (05.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (05.09.2017)
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty