Dostawa do zapasów agencyjnych 60 000 m3 oleju napędowego. Znak sprawy: BPzp.261.53.2018

2018-09-11 12:43:43

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Formularz cenowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (28.08.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (11.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych