Modernizacja budynku magazynowego w Resku – znak sprawy: BPzp.261.50.2018

2018-09-06 14:23:56

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu nr 1 i unieważnieniu potępowania w zadaniach nr 2 i 3

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (26.07.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (06.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych