Dostawa do zapasów agencyjnych ropy naftowej REBCO

2017-11-27 08:37:58

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ (pdf) - załącznik nr 3 do SIWZ

JEDZ (xml) - załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 1 do IPU

Załącznik nr 2 do IPU

Informacje o dokumencie Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (27.11.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (27.11.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych