Modernizacja budynku warsztatowo-magazynowego w Resku – znak sprawy: BPzp.261.85.2017

2017-11-08 11:03:50

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

STWiOR - część I

STWiOR - część II

STWiOR - część III

Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (11.10.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (08.11.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych