Modernizacja budynku magazynowego T-1 w Resku – znak sprawy: BPzp.261.73.2017

2017-09-15 12:21:14

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

STWiOR - załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiar - załącznik nr 2 do SIWZ

Wytyczne bezpieczeństwa - załącznik nr 3 do wzoru umowy

Wyjaśnienia treści SIWZ - 15.09.2017 r.

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (07.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (15.09.2017)