Dostawa umundurowania do WSO – znak sprawy: BPzp.261.71.2017

2017-09-14 14:54:18

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zbiorcze zestawienie asortymentowo-ilościowe dla Składnic

Wzory umundurowania, oznak stanowisk służbowych oraz emblematów na rękawy i czapki z logo ARM

Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji dla kontrahentów i jednostek zewnętrznych

Informacja z otwarcia ofert - 14.09.2017 r.

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (06.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (14.09.2017)