Przebudowa kotłowni i wykonanie solarnej instalacji grzewczej w Leśmierzu – znak sprawy: BPzp.261.69.2017

2017-10-02 15:15:54

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar - załącznik nr 1 do SIWZ

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR - załącznik nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (05.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (02.10.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych