Modernizacja budynku magazynowego T-2 w Resku – znak sprawy: BPzp.261.70.2017

2017-09-19 15:10:19

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SIWZ

Dokumentacja projektowa oraz STWiOR -załącznik nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.09.2017 r.

Zmieniony SIWZ - 14.09.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - 19.09.2017 r.

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (01.09.2017)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (19.09.2017)