Usługa magazynowania 150 000 m3 zapasów agencyjnych oleju napędowego - znak sprawy: BPzp.261.61.2017

2017-09-14 12:11:08

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ (pdf)

JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ (xml)

Istotne postanownienia umowy - załącznik nr 8 do SIWZ

Informacja o wniesieniu odwołania wraz z kopią odwołania:

inf.-o-wniesieniu-odwolania.doc (rozmiar: 660,5 kB)

Dokument Adobe Acrobat odwolanie_kio_wersja-wrzesien-2017.pdf (rozmiar: 662,23 kB)

Dokument Adobe Acrobat krs.pdf (rozmiar: 29,06 kB)

Dokument Adobe Acrobat koncesja-na-magazynowanie-paliw-cieklych.pdf (rozmiar: 506 kB)

Dokument Adobe Acrobat pelnomocnictwo-a.ladzinski.pdf (rozmiar: 51,19 kB)

Dokument Adobe Acrobat pelnomocnictwo-procesowe.pdf (rozmiar: 51,18 kB)

Dokument Adobe Acrobat wpis.pdf (rozmiar: 12,06 kB)

 

 

Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (02.09.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (14.09.2017)